Privacybeleid

Castive Privacybeleid

Bij Castive is de privacy van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Castive streeft naar transparantie en proberen wij zo duidelijk mogelijk te zijn in hoe we omgaan met uw privacy. Wij weten dat u ook uw privacy belangrijk vindt en daarom hebben wij uw privacy rechten en instellingen duidelijk op deze pagina gebundeld zodat u zelf kan bepalen of en hoe uw informatie door Castive wordt gebruikt. Dit beleid legt de privacy werkwijzen uit voor castive.be en de diensten Castive verleent

Update: 25/09/2023

• Recht op inzage

Ieder persoon of onderneming die geregistreerd staat bij Castive kan zijn of haar gegevens ten allen tijden raadplegen en opvragen.

• Recht op rectificatie

Ieder persoon of onderneming heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

• Recht om vergeten te worden

Ieder persoon of onderneming heeft het recht om vergeten te worden en het profiel te verwijderen.

Voor wie?

De voorwaarden van Castive zeggen dat alle profieleigenaars minstens 16 jaar oud moeten zijn. Indien zij jonger zijn dan 16 jaar mogen de diensten van Castive enkel gebruikt worden indien een voogt of ouder hiermee toestemt.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen de inhoud en andere gegevens die u levert wanneer u onze diensten gebruikt, waaronder wanneer u uzelf aanmeldt voor een account, de eigen ingevulde gegevens op uw profiel, wanneer u inschrijft voor een oproep, een vragenlijst invult en wanneer u berichten verstuurt. Wij verzamelen ook gegevens over hoe u onze services gebruikt, zoals de soorten oproepen die u bekijkt, aanduid als niet geïnteresseerd en op welke inhoud u reageert of de regelmaat en duur van de activiteiten.

Wij ontvangen eveneens gegevens van onze partners waar u zelf van beslist of u met deze partijen wenst samen te werken, omtrent uw audities en aanwezigheden.

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Wij proberen de gegevens die we verzamelen te beperken. We delen de gegevens met vertrouwde derde partijen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met aangesloten bedrijven binnen ons bedrijf en met vertrouwde derden partijen waarmee we samenwerken zodat we hun diensten en oproepen aan u kunnen aanbieden.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dat nodig is voor een derde partij om de verzochte diensten uit te voeren of wanneer dat namens ons nodig is. Deze derde partijen (en onderaannemers) vallen onder strenge voorwaarden voor gegevensverwerking en mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken, delen of behouden voor andere doeleinden dan als waarvoor ze specifiek zijn aangetrokken of zonder uw toestemming.

Wanneer een derde partij u bijkomende vragen stelt kan u met eigen toestemming en zonder enige verplichting hierop antwoorden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor deze vragen en u bent zelf verantwoordelijk voor de gegeven antwoorden. Castive blijft wel verantwoordelijk voor het beveiliging en adequaat encrypteren van deze gegevens binnen het platform.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om ten allen tijde de gegevens in te zien, aan te passen en te laten verwijderen.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Castive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u een profiel aanmaakt voor oproepen en opdrachten te ontvangen is dit zolang u dit zelf wenst. U kan op elk moment uw profiel en uw persoonsgegevens verwijderen.

Bij bepaalde verwerkingen, zoals voor boekhoudkundige en andere verwerkingen die wettelijk noodzakelijk zijn kan het voorkomen dat ook na het verwijderen van uw profiel noodzakelijke gegevens bewaard blijven totdat er geen wettelijke noodzaak meer is om deze gegevens te bewaren. Deze persoonsgegevens worden in die situatie voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan voor het voldoen aan deze wettelijke vereisten.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Castive wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen